Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PROJEKTI
Znanstvenoistraživački projekti

 •  Projekt
 •  Program
 •  Voditelj


   Sveučilište u Rijeci
 •  Mirjana Borucinsky

   Horizon Europe
 •  Srđan Žuškin


   2014 - 2020 Interreg V-A Italija - Hrvatska CBC program
 •  Edvard Tijan
   Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 •  Renato Ivče


   Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
 •  Ana Perić Hadžić


   Sveučilište u Rijeci
 •  Goran Vukelić