Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KNJIŽNICA

DIPLOMSKE RADNJE


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z


A

ABRAMOV, Goran
Strategijski okvir razvoja kruzing destinacija na sjevernom Jadranu
AFRIĆ, Ivan
Mjerenje kromatske disperzije pri vrlo visokim prijenosnim brzinama
ALAFETIĆ, Maja
Stanje i budući pravci razvoja pomorskoputničkog brodarstva i luka
ANTOLOS, Denis
Optimizacija tehnoloških procesa na intermodalnim terminalima
AŠENBRENER, Tamara
Analiza tehnoloških procesa pri prijevozu objedinjenih tereta

B

BABIĆ, Ivan
Turistička funkcija zračne luke s osvrtom na luku Frankfurt
BAČIĆ, Ana-Maria
Tržišni ciklusi u morskom brodarstvu
BAN, Emanuel
Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma na primjeru ACI Marina Šimuni
BAN, Romana
Javno-privatno partnerstvo u sustavu morskih luka Republike Hrvatske
BAGIĆ, Ivan
Tehnološki procesi ispitivanja sigurnosti teretnih vozila
BARAĆ, Alen
Razvoj dinamičkih web aplikacija
BARIĆ, Mile
Feder servisi
BEGONJA, Marko
Djelovanje vanjskih sila na projektiranje luke
BELANČIĆ, Andrea
Primjena ITS-a u željezničkom prometu
BELUŠIĆ, Anja
Tehnološki procesi pri prijevozu kontejnera u multimodalnom transportu
BERTIĆ, Dino
Restrikcije urbanog prometa
BLAŽOK-ŠUŠNJARA, Silvija
Ocjena postojećeg stanja sustava kvalitete u javnom cestovnom prijevozu putnika
BOŠKOVIĆ, Robi
Primjena satelitske navigacije u sustavu za upravljanje voznim parkom
BOŽANIĆ, Aleksandra
Analiza stanja i mogućnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije u RH
BOŽANIĆ, Teo
Integralno upravljanje obalnim područjem na sjevernom Jadranu
BRAJNOVIĆ, Anita
Upravljanje zalihama u dobavnom lancu
BRENKOVIĆ, Nikolina
Komparativna analiza nautičkog turizma Hrvatske i Grčke
BRKARIĆ, Roberto
Politika javnog gradskog prijevoza
BRUBNJAK, Ivana
Globalna ekonomska kriza i protekcionizam
BUCUL, Tea
Analiza stanja i mogućnosti razvoja hrvatskih otoka
BUOVAC, Ivan
Logistika održivog razvoja
BUŠIĆ, Dijana
Analiza zadovoljstva studenata kvalitetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Č

ČIZMIĆ, Tihana
Relevantne značajke zaštite okoliša Republike Hrvatske
ČOP, Daria
Analiza autocestovne dionice Orehovica - Križišće
ČOVIĆ, Ksenija
Analiza i ocjena stanja pomorskoputničkog prometa morskih luka u Republici Hrvatskoj

Ć

ĆURKO, Nino
Upravljanje linijskim putničkim prometom u kontekstu javnih obveza i tržišnog okruženja
ĆURKOVIĆ, Karla
Primjena inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu

D

DEVČIĆ, Ines
Informacijski sustavi na kontejnerskim terminalima
DOGAN, Kristina
Ekološki problemi u fokusu pomorske politike na Mediteranu
DOŠEN, Paul
Uloga i značaj robno-transportnih centara u integralnom i multimodalnom transportu
DOŠEN, Paul
Uloga i značaj robno-transportnih centara u integralnom i multimodalnom transportu
DOŠEN, Rene
Paneuropski koridori u željezničkom prometu
DOVOĐA, Nebojša
Usporedba Windows i Linux operacijskih sustava
DRAGIČEVIĆ, Patricija
Koncept održivog prometnog razvoja Republike Hrvatske
DROBINA, Ana Marija
Razvoj pomorskog prometa u turizmu s osvrtom na ulazak Republike Hrvatske u EU
DUJMOVIĆ, Irena
Trendovi razvoja kruzing tržišta
DUKIĆ, Danko
Održivi razvoj mora i priobalnog područja

Đ

ĐUKIĆ, Marko
Distribucijski centri kao dio dobavnog lanca

DŽIDO, Sandra
Modernizacija tehnoloških procesa u transportu i skladištenju rashlađenog tereta u luci Rijeka

E

ERSTIĆ, Ivana
Pomorsko dobro u funkciji razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj

F

FILIPOVIĆ, Damir
Analiza rizika u prijevozu tekućih opasnih tereta
FRANOLIĆ, Mia
Analiza strukture troškova putovanja teretnog broda

G

GADŽA, Gioia
Analiza tehnoloških procesa u željezničkom prometu s aspekta tehničke moći pruga
GAJIĆ, Branko
Sustavi nadzora i upravljanja u pomorskoj navigaciji
GAŠPARINI, Adrijano
Upravljanje zalihama u dobavnom lancu
GLAVIĆ, Goran
Podmorska svjetlovodna mreža: sigurnost i zaštita
GLAŽAR, Barbara
Komparativna analiza nautičkog turizma Hrvatske i Mediterana
GOLIK, Martina
Regulacija automobilskog sektora u EU
GRGURIĆ, Ana
Problematika gradske željeznice u gradu Rijeci

H

HLAČA, Ana
Uloga projekta s neposrednim ekonomskim učincima sa stanovišta naručitelja investitora u rastu i razvoju poduzeća
HORVAT, Barbara
Pomorstvo Repubčike Hrvatske u kontekstu prometne i pomorske politike Europske Unije
HORVAT, Matea
Analiza i ocjena stanja linijskog pomorskoputničkog prometa u Europi
HRBOKA, Luka
Elektrane na biomasu
HRVATIĆ, Boris
4G mobilne mreže
HUSIĆ, Anesa
Poboljšanje stanja sigurnosti na autocesti Rijeka-Zagreb

I

ITKOVIĆ, Hrvoje
Analiza proračuna poprečne i uzdužne stabilnosti broda

J

JAKŠIĆ, Mladenka
Optimizacija transportnog učinka u internmodalnom prijevozu
JANEŠ, Maja
Analiza lučkih troškova kao podloga za donošenje poslovnih odluka poduzeća
JANJIĆ, Nataša
Sloboda pružanja usluga u cestovnom prometu Europske unije
JELAČA, Marin
Ocjena postojećeg stanja i tendencije razvoja sidrišta u Istarskoj županiji
JEREMIĆ, Ljubo
Sustav daljinskog nadzora rada objekata pomorske signalizacije
JERONČIĆ, Rene
Uloga kontejnerskog prometa na paneuropskom koridoru Vb
JOTANOVIĆ, Sabina
Pravno reguliranje prometa unutarnjim plovnim putovima EU
JOZIĆ, Marijana
Prijevoz i skladištenje lakopokvarljive robe u cestovnom prometu
JURAN, Ana
Sigurnost informacijskih sustava
JURIĆ, Ivana
Dužobalna kružna putovanja u funkciji razvoja pomorskog gospodarstva
JURIĆ, Lili Ana
Strateški razvoj pomorstva u Republici Hrvatskoj
JURMAN, Marija
Utjecaj globalizacije na pomorski promet

K

KANIŽAI, Anamaria
Primjena telematike u vozilima
KARAČIĆ, Tea
Analiza i ocjena stanja razvijenosti hrvatske brodogradnje nakon pristupanja Europskoj uniji
KAŠTELANIĆ, Dario
Prijevoz kemikalija morem
KLARIĆ, Gordan
Tehnološki procesi prijevoza kontejnera u pomorskom prometu
KLARIĆ, Marino
Informacijski sustavi u funkciji unapređenja tehnoloških procesa u prometu
KLEMENČIĆ, Filip
Subjekti iz ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova
KLEVA, Paola
Prometni ustroj EMSA-e
KNEŽEVIĆ, Suzana
Ocjena postojećeg stanja i preduvjeti za razvoj luka nautičkog turizma u Primorsko-goranskoj županiji
KOKOROVIĆ, Nina
Europske tendencije u domeni intermodalnog transporta
KOLA, Ana
Poslovni informacijski sustavi visokih učilišta Republike Hrvatske
KOLIĆ, Stipe
Primjena procjene rizika na brodske operacije
KONJUH, Mia
Analiza stanja i pravci razvoja u tankerskom brodarstvu
KOSOVAC, IVANA
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša
KOSTELENSKI, Željka
Upravljanje logističkim aktivnostima u dobavnom lancu
KOVAČIĆ, Tea
Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
KRAJCAR, David
Estimacija GPS pozicije u sustavima za navigaciju
KRAJINA, Dragana
Razvoj kruzing turizma u svijetu i Republici Hrvatskoj s osvrtom na ekonomske utjecaje i zahtjeve putnika
KRESOVIĆ, Jurica
Integralni pristup upravljanju dobavnim lancem
KUČICA, Marko
Zemljopisna obilježja hrvatskog Jadrana u funkciji razvoja nautičkog turizma
KUČIĆ, Lucija
Brodogradnja Lošinja u 19. stoljeću
KUČIĆ, Toni
Projektiranje i primjena dinamički pozicioniranih mobilnih odobalnih bazama
KUNDA, Ivan
Utjecaj globalizacije u svjetskom gospodarstvu na tržište morskog brodarstva
KULAŠ, Nikolina
Održavanje autocesta u funkciji održivog razvoja
KUSALO, Jelena
Analiza svjetskog kruzing tržišta

L

LEGOVIĆ, Sanjin
Inteligentni transportni sustavi u funkciji sprječavanja onečišćenja mora
LINIĆ, Sebastian
Komunikacija u vidljivom svjetlu
LONČARIĆ, Tomislav
Tehnološki procesi ispitivanja sigurnosti teretnih vozila

LJ

LJUBOJEVIĆ, Orijana
Unutarnje luke Republike Hrvatske

M

MALOVRH, Ana
Parkiranje u urbanim sredinama kao elemnt turističke ponude
MAMULA, Slobodan
Znanstvene paradigme u valorizaciji hrvatske cestovne baštine
MAMUZA, Vladimir
Upravljanje tehnološkim procesima u pomorskom prometu kontejnerima
MARAČIĆ, Milena
Nadležnosti vijeća Europske Unije
MARČELJA, Sanjin
Temeljni propisi pri izgradnji luka nautičkog turizma
MARIČIĆ, Ozren
Svjetska cruise industrija i njen utjecaj na cruise odredišta
MARINOVIĆ, Marin
Razvoj android aplikacije "Kviz"
MARTINOVIĆ, Andrijana
Integracija informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poštanskog prometa
MARUŠIĆ, Edvina
Analiza implementiranosti sustava kvalitete u pomorskim djelatnostima
MAŠIĆ, Kristijan
Virtualna trgovina
MATKOVIĆ, Ana
Multiplikativni učinci razvoja luka otvorenih za javni promet
MATULJ, Goran-Jakov
Odgovornost prijevoznika prema konvenciji o prijevozu stvari morem
MAUROVIĆ, Matija
Održivi razvoj nautičkog turizma Republike Hrvatske
MAZUL, Ines
Vrednovanje učinka luka nautičkog turizma na gospodarstvo Republike Hrvatske
MEKIŠ, Rebecca
Pravni ustroj europske agencije za sigunost zračnog prometa
MEŠTROVIĆ, Klara
Modeliranje poslovnih procesa lučkih poduzeća
MIHELČIĆ, Anastazija
Upravljanje ljudskim potencijalima u luka Koper d.d.
MIKEC, Krunoslav
Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma u istarskog županiji
MILANOVIĆ, Barbara
Strateško planiranje u funkciji ubrzanja razvoja luke Rijeka
MILETIĆ, Paolo
Uloga privrednih sudionika u lučkom poslovanju s osvrtom na djelovanje JPS-a u riječkoj luci
MILKOVIĆ, Jelena
Tehničko održavanje lučkih i terminalnih objekata
MILLER, Sabrina
Značaj i uloga logističkih zona u razvoju Riječke luke
MIŠKULIN, Sanja
Razvoj prometa u funkciji očuvanja energetskih resursa
MOGOROVIĆ, Monika
Planiranje itinerarija kružnog putovanja
MRAKOVČIĆ, Iva
Upravljanje tehnološkim procesima u prometu u uvjetima sezonalne turističke potražnje
MRAVINAC, Ana
Logistička povezanost luka nautičkog turizma s osvrtom na marinu Punat
MRŠIĆ, Tea
Politika održivog razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske

N

NAGLIĆ, Matea
Poslovni informacijski sustavi na kontejnerskim terminalima
NIKOLAJEV, Nebojša
Ocjena postojećeg stanja i utvrđivanje kapaciteta riječne luke Sisak
NIŽIĆ, Dario
Mjerenje polarizacijske disperzije u mrežema velikih brzina prijenosa
NOVASELIĆ, Marko
Ugovorne strane prema ugovoru o iskorištavanju brodova

O

OMANOVIĆ, Damira
Kvaliteta usluge u lukama nautičkog turizma
OMAZIĆ, Antonija
Ocjena postojećeg stanja i tendencija razvoja sidrišta u Zadarskoj županiji
OPLANIĆ, Marin
Model konfiguracije vatrozida za ECDIS sustav s INMARSAT povezivanjem na internet

P

PERČIĆ, Robert
Uporaba LED u komunikacijskim sustavima
PERMAN, Sandro
Uporaba CWDM prjenosnog sustava u telekomunikacijskoj mreži
PETROVIĆ, Tajana
Ekonomski pokazatelji javnog gradskog prijevoza
POPOVIĆ, Ivan
Primjena svjetlovodne tahnologije u pristupnom dijelu telekomunikacijske mreže
PREDOJEVIĆ, Zorica
Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
PRELEC, Natalija
Utjecaj željezničkog prometa u razvoju grada Rijeke
PRONJ, Zita
Oživotvorenje mjera povećanja sigurnosnih standarda na mora "Erika"
PROSENICA, Petra
Utjecaj globalnih trgovinskih ruta na pomorsko tržište
PULJAK, Maja
Pomorsko dobro kao temelj razvoja luke posebne namjene
PUPOVAC, Darija
Modeli logističkih usluga
PUŠKARIĆ, Jasmina
Razvoj skladišta podataka pomorskog prometa

R

RAKIĆ, Ivan
Korištenje zapisivača podataka o putovanju broda u istraživanju pomorskih nezgoda
RENDIĆ, Tamara
Primjena teorije redova čekanja na linijski putnički promet
RIBARIĆ, Karla
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luka na otoku Rabu
RONČEVIĆ, Lidija
Uređenje cestovne infrastrukture Republike Hrvatske u kontekstu ulaska u Europsku uniju
RUŠINIĆ, Lorena
Mogućnost razvoja sjeverne morske luke

S

SALAMUN, Tiziana
Uloga intelektualnog kapitala u razvoju pomorskoputničkih luka
SAMARDŽIJA, Jelena
Pravni okvir prometne politike Europske Unije
SELIMOVIĆ, Goran
Nove metode nadzora onečišćenja primjenom svjetlovodne tehnologije
SEMION, Marina
Planski razvoj obalnog i priobalnog područja
SERTIĆ, Marija
Pravni okvir pružanja usluga pomorskog prometa u EU
SLOSAR, Morena
GIS (geografski informacijski sustav) u cestovnom prometu
SMOLČIĆ, Helena
Utjecaj zračne luke Rijeka na turizam
SMOLIĆ, Valerija
Uloga pomorskog agenta u stvaranju cruising destinacije
STANIĆ, Paulo
Primjena bežične komunikacijske mreže u kontejnerskom terminalu
STIPANOVIĆ, Iva
Eksploatacijski parametri distribucije kontejnera u kopnenom prometu
STOJANOVIĆ, Marina
Analiza i tendencije razvoja europskog kruzing tržišza
STOŠIĆ, Nina
Europski fondovi u funkcji razvoja pomorskog gospodarstva Republike Hrvatske
SVETIĆ, Sandra
Upravljanje rizikom u dobavnom lancu
SUPIČIĆ, Maja
Modeli logističkih usluga prijevoza putnika za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
SUŠAC, Aleksandar
Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma sa naglaskom na marine za prihvat mega jahti.
SUŠANJ, Aleksandra
Proces razvoja i uvođenje novih proizvoda na tržište
SUŠIĆ, Ivona
Struktura i operativne značajke kruzinga

Š

ŠARIĆ, Matilda
Organizacijski aspekti razvoja kružnih putovanja u svijetu i Republici Hrvatskoj
ŠEGULJA, Denis
Optimizacija tehnoloških procesa u luci s aspekta potražnje za lučkim uslugama
ŠIMIĆ, Maja
Utjecaj izgradnje i razvoja pomorskoputničkih luka Republike Hrvatske na regiju
ŠIŠOVIĆ, Alen
Razvoj android aplikacije za prijenos datoteka na web stranicu
ŠTEFAN, Anja
Značaj projekata s posebnim ekonomskim učincima u rastu i razvoju poduzeća
ŠTEFANAC, Marin
Ethernet u svjetlovodnoj telekomunikacijskoj mreži
ŠTIFANIĆ, Danijel
Odgovornost brodara za zaštitu okoliša
ŠTRLEK, Marko
Bežične optičke mreže - razvoj i tehnička dostignuća u implementaciji mobilnih komunikacija putem vidljivog svijetla
ŠUBAŠIĆ, Dino
Izbor lokacije, planiranje i izgradnja luke nautičkog turizma

T

TIGIĆ, Anamaria
Utjecaj vlasničkih promjena na poslovanje kontejnerskog terminala u luci Rijeka
TOLJANIĆ, Barbara
Upravljanje linijskim pomorskoputničkim prometom u Republici Hrvatskoj
TONKOVIĆ, David
Termotehnički proračun plinske turbine snage 30 MW
TRIFKOVIĆ, Mirela
Učinkovitost odvijanja tehnoloških procesa u luci

U

V

VIČEVIĆ, Doris
Istraživanje korelacije prijevoza putnika u cestovnom prijevozu Republike Hrvatske sa socio-ekonomskim pokazateljima
VOLARIĆ, Sara
Analiza pokazatelja funkcioniranja sustava usluživanja tereta na lučkoj operativnoj obali
VUČUREVIĆ, Sanja
Intermodalni transport u Europskoj uniji
VUKMAN, Daria
Značajke planiranja ukrcaja tereta na LNG brodovima

Z

ZEC, Ljubica
Ostvarivost programa integriranog upravljanja obalnim područjem
ZEKIĆ, Astrid
Analiza, ocjena stanja i preporuke za održivo upravljanje pomorskim dobrom na području primorsko-goranske županije
ZLOKOVIĆ, Hrvoje
Europski prometni koridori
ZORZENON, Nino
Uporaba VDR sustava u pomorstvu
ZUBAK, Anamarija
Analiza i ocjena stanja nautičkog prometa u Republici Hrvatskoj te njegov utjecaj na razvoj destinacije