Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KNJIŽNICA

Posudba

Pravo posudbe imaju redoviti, izvanredni studenti, poslijediplomanti te zaposlenici Fakulteta. Ostali korisnici imaju pravo korištenja građe u čitaonici. Neposrednu posudbu zainteresiranim ostalim korisnicima moze odobriti voditelj Knjižnice.

Posudba građe izvan Knjižnice uz predočenje elektroničkog indexa limitirana je posudbom četiri naslova na rok od 15 dana s mogućnošću produljenja. Posuđene naslove i rok zaduženja, korisnici mogu provjeriti putem: http://libraries.uniri.hr/pfri/search.html, otvaranjem opcije "Podaci za korisnika" te upisivanjem traženih podataka.

Rezervacija naslova za posudbu, telefonski 051 214-605 i e-mail: knjiznica@pfri.uniri.hr ili neposredno u citaonici.


Samo u čitaonici koristi se:

  • priručna literatura (rječnici, enciklopedije, atlasi, zbornici)
  • časopisi
  • doktorske disertacije i magistarske radnje.

Pravila posudbe

Studentima se preporuča da neizostavno upoznaju i koriste Knjižnicu. O tome postoje neophodna pravila koja su u interesu prvenstveno korisnika i čuvanja fonda.

Pravo na posudbu stječe se upisom. Studenti se u Knjižnicu upisuju uz predočenje elektronickog indeksa (x-ice). Članstvo u Knjižnici je besplatno.

O izgubljenoj ili oštećenoj knjizi obavijestiti knjižničare radi dogovora o zamjeni ili naknadi.

Zadnji primjerak nekog naslova u pravilu se ne posuđuje izvan čitaonice, osim za vrijeme vikenda. Tako posuđenu knjigu treba vratiti sljedeći ponedjeljak od 9 do 10 sati.

Od 1. rujna 2022.

Za knjige koje se ne vrate na vrijeme plaća se zakasnina u iznosu 0,75 kn (0,10 EUR) po danu i knjizi.

*Za konverziju kunskog iznosa u eure korišten je fiksni tečaj konverzije 7, 53450.

Studenti i knjižničari kolegijalnim dogovorom usklađuju svoje obveze i potrebe.

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je namijenjena samo za zaposlenike Fakulteta. Za posudbu je potrebno ispuniti jedan od sljedećih obrazaca: